Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εξυπηρέτησή σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Περισσότερα...

Όροι παραγγελίας

Όροι Παραγγελίας

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον αγοραστή τα εμπορεύματα με τους κάτωθι όρους.

α) Τυπικά η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην αποθήκη μας παρουσία του πελάτη ή εκπροσώπου του.

β) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δύναται να παρευρεθεί στην παράδοση στην αποθήκη μας ανεξαρτήτως του πωλητού, τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, φορτώνονται και εκφορτώνονται για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Υποχρεούται δε, να ελέγξει τα εμπορεύματα εντός 5 ημερών, να επικοινωνήσει για όποια εμπορεύματα χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης με δικά του έξοδα. Εάν η ευθύνη της ελαττωματικότητας των εμπορευμάτων αποδειχθεί ότι είναι του πωλητού, τότε αυτός οφείλει να τα επισκευάσει ή ακόμα να τα αντικαταστήσει ώστε να πληρούν τους όρους.
Τα χρώματα των εμπορευμάτων, πιθανόν να έχουν αποκλίσεις από τις εικόνες της ιστοσελίδας και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις αποκλίσεις. Εάν η συσκευασία των εμπορευμάτων ανοιχτεί και δεν υπάρχει πρόβλημα ελαττώματος τα προϊόντα δεν επιστρέφονται.
Κάθε αλλαγή στους όρους συντελείται μόνο γραπτώς και εφόσον είναι δυνατόν για τον πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει τα εμπορεύματα εφόσον δεν υπάρχουν οι ανάλογες πρώτες ύλες και λοιπά, αλλά αντιστοίχως οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή και να βρουν από κοινού την ανάλογη λύση.
Εφόσον η παραγγελία ληφθεί από παραγγελιοδόχο, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία για διάφορους λόγους αδυναμίας ανεξαρτήτως του πωλητού. Υποχρεούται όμως στην επιστροφή της προκαταβολής, εάν η καθυστέρηση παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.
Ο αγοραστής υποχρεούται να έχει τους χώρους για να παραλάβει τα εμπορεύματα στη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Διαφορετικά εκφορτώνεται ευθύνη του αγοραστού, ακόμη και σε υπαίθριο χώρο. 
Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει και ακυρώσει την παραγγελία, χάνει την προκαταβολή, ο δε πωλητής μπορεί να διαθέσει τα εμπορεύματα ελεύθερα χωρίς άλλη προειδοποίηση και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε αποδεικνυόμενη ζημιά λόγω μη εκτελέσεως συμβάσεως.

γ) Εάν η συναλλαγή δεν είναι εξ'ολοκλήρου μετρητοίς ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων, ενώ ο αγοραστής έχει μόνο την χρήση των εμπορευμάτων και μόνο στο χώρο που παραδόθηκαν.
Περιέχονται δε στην πλήρη κατοχήτου αγοραστού μετά την πλήρη αποπληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση ο πωλητής μπορεί να αφαιρέσει τα εμπορεύματα ο αγοραστής δε, υποχρεούται να τα παραδώσει.


δ) Όλες οι παραδόσεις τυπικά είναι επί του πεζοδρομίου.
Αν χρειάζεται προιόντα να ανεβούν σε όροφο,θα πρέπει να εχουμε ενημερωθεί,και αν υπάρχει δυνατότητα ,θα έρθει και δεύτερος μεταφορέας. Μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσει ο οδηγός,με μεταξύ σας συνεννόηση. 

ε) Σε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Αθηνών.